Chó lùn

💚 Chất vải cotton, bông nhồi polyester

💚 Kích cỡ:

Chó lùn lớn: 37 x 12 x 25 cm

Chó lùn nhỏ: 27 x 8 x 7 cm

💚 Màu sắc: Nhiều màu

Chó lùn
SL:
Document
098 8237 326