Nến chữ

💚 Nguyên liệu an toàn: sáp paraffin, không mùi, không nguyên liệu độc hại

💚 Kích cỡ: 16.5 x 4 x 9.5 cm

💚 Màu sắc: Nhiều màu

Nến chữ
SL:
Document
098 8237 326